Amaç ve Kapsam

AMAÇ VE KAPSAM

2023 yılında ilk sayısını neşreden Edebiyat ve Hikmet Araştırmaları Dergisi [Journal of Literature and Wisdom Researches] 2023 yılının Aralık ayından itibaren yılda iki sayı olmak üzere (01 Aralık – 01 Haziran) “Ulusal Süreli Yayın” olarak yayın hayatına devam etmektedir. Böylece amaç ülkemizde medeniyet birikimimize ait içi boşaltılmış, görmezden gelinerek aslından uzaklaştırılmış kavramların dirilişini sağlamaktır. Edebiyat ve Hikmet Araştırmaları Dergisi sanat ile akademik birikimi buluşturarak disiplinler arasındaki mesafeyi kaldırmayı hedeflemektedir. Böylece söz varlığımızı gelecek nesillere doğru şekilde aktarımını yapabilmenin gayretindedir. Gayemiz; bu husustaki boşluğu doldurmaya çalışmak ve alternatifleri çoğaltmaya yöneliktir.

Dergi, yayın takvimine mutlaka uymak zorundadır.

Dergide, her türlü edebi sanat metninin yanı sıra Sosyal Bilimler alanına ait metinler ağırlıkta olmak üzere diğer bütün disiplinlerdeki akademik ve sanat metinlerine ve yapılan çalışmalara yer verilmektedir. Dergiye gönderilecek yazıların daha evvel başka platformlarda ve dergilerde yayımlanmamış olması gerekir. Sempozyum veya kongrelerde sunulmuş çalışmalar, dipnotta belirtilmesi şartıyla dergide yayımlanabilir. Başka dergilerde red cevabı alan makale ve sanat metinleri, dergiye gönderilirken edebiyatvehikmetdergisi@gmail.com adresine bildirilmelidir.

Gönderilen çalışmalar, dergiye yüklenildiği andan itibaren, Edebiyat ve Hikmet Araştırmaları Dergisi bu çalışmaların bütün yayın haklarına sahip olur.
Ahlaki kurallara uygun olmadığı anlaşılan çalışmalardaki tüm sorumluluk yazara aittir. Gönderilen yazıların ilk olarak yayıncı tarafından ön kontrolü yapılır. Editör, gerekli kontrolleri yaptıktan sonra dergiye alınır. Yazar, ön kontrol aşamasında istenilen tüm düzeltmeleri yapmak zorundadır. Dergiye makale ve herhangi bir sanat metni gönderen her yazar, bu durumu kabul etmiş sayılır. Yayın dosyasına alınan yazılar yayıncının belirlediği sıraya göre yayınlanır. Dergide yayımlanacak yazılar için kesinlikle yazarlardan ücret talep edilmez. Pek çok ilim insanına ve yayın kuruluşlarına dergimiz ulaştırılmaktadır.

  Edebiyat ve Hikmet Araştırmaları Dergisi her yılın Aralık ve Haziran aylarında yayımlanır. Dergimize eserlerini gönderecek kalem sahiplerinin Aralık sayısı için en geç 20 Ağustos’a kadar, Haziran sayısı için ise en geç 20 Şubat’a kadar eserlerini edebiyatvehikmetdergisi@gmail.com adresine göndermiş olmaları gerekir.

  Telefon

  +90 541 399 95 00

  E-mail

  edebiyatvehikmetdergisi@gmail.com

  × Bize ulaşın