Bildiri

EDEBİYAT VE HİKMET ARAŞTIRMALARI MECMUASI

ENCÜMEN-İ EDEBÎ VE HİKEMÎ BEYANNAMESİ

Bugüne kadar ülkemizde hikmet, edebiyat ve sanat kelimelerinin haiz olduğu ehemmiyet ve ciddiyeti anlayan ve bu ehemmiyeti halka gerçek manasıyla veren, tereddüt etmeden söyleyebiliriz ki, pek az kimse gelmiştir. Bu durumun içimizde yaşattığı sıkıntıları halkımız ile paylaşmaktan ziyade öz benliklerimizde yoğurup yaşamanın azmindeyiz. Bütün bir hayatı kuşatan ilahi emrin buyruğuna uymak, gelecek nesillerimiz için bir umut kaynağı olacaktır. Bilinmeyenin aksine yapacaklarımız ile bulanık olan suyu iyice karıştırmayacak, sade ve ince bir dil işçiliği sayesinde arı ve duru bir hâl aldıracağız. Mecmuamızda yer alan eserlerin muhtevası her vakit bir dirilişe ışık tutacak cihette olacaktır. Böylece toplumda zuhur eden akide tanımazlığa dur diyecek kuvveti, kendimizde bulacağız. Görüyoruz ki İslam akidesine “e-karşı” bir tavır gösterilmesi ve söylemlerin artması ile toplumda ahlaki ve fikri çatışmanın fitili alevlenmiştir. Bu cihetle sadece ferdi olarak değil tüm toplum adına faydalı olmanın gayreti içinde olacağız. Önümüzdeki yıllar boyunca dirilişin simgesi haline gelecek büyük bir çalışma ortamı kurmanın ve aynı zamanda bir eğitim faaliyeti sürdürme niyetindeyiz. Mecmualar bir mektep özelliğini kaybetmiş olsa bile öz değerlerimizden aldığımız kuvvetle yeni bir doğuşun muştusu olacağız. Toplumun bazı kesimlerinde oluşan vatan ve millet körlüğünü onaracak ve yeniden geleneğimize bağlı bir düzen inşa etmenin yollarını arayacağız. Bizler gibi kalem erbaplarının gönülleriyle birleşecek olan imzalar, her daim hikmetli bir yolculuğun öncüleri hâline gelecektir. Edebiyat ve Hikmet Araştırmaları Dergisi’nin yoldaşları, sayfalarında yeni bir umudu, bütün ruhlarıyla hissetmekle kalmayıp yaşamlarında birer numune niteliği barındıran gönülleriyle yayacaklardır.

Dünya eskisinden de kötü ve bunalımlı bir yer hâline gelmiştir. Sözlü, yazılı ve görsel kültürün hâkimiyetinin tutsak (seküler ve kapitalist düzen) olduğu toplumumuzda, değerlerimizin ve inancımızın gereğini yerine getirecek bir atılımı savunacağız. Nesiller boyu sürekliliğini sağlamak adına düşlediğimiz atılımların fikri boyutları üzerinde çalışmalarımız devam edecek ve sürecin tamamlanması için üzerimize düşeni yapacağız. Ülkemizde sanat adı altında yapılan pek çok faaliyetin akidemizden referans alınmadığını gördükçe diriliş ruhuyla ve doğunun öz değerleriyle buluşacak inancımız kuvvetlenmektedir. Zira toplumlar şekillenirken şer güçlerin de muhafaza edemedikleri yanlarını temaşa etmekteyiz. Batının marjinal akımlarının etkisinde kalan toplumumuza can suyu olabilecek mürekkepleri hazır etmekteyiz. Bu niyetleri taşıyan birliktelikten dergimiz kurulmuştur. Eğer var ise; gerçek bir anlamda batı hegemonyası altında ezilmeyen aydınlarımızın bu hayırlı teşebbüsü teşvik ve takdir edici bir ifadeyle karşılayıp karşılamayacağı ile ilgilenmiyoruz. Çünkü acı bir itiraf olmakla beraber söylemekten çekinmeyiz ki memleketimizin ilme ve sanata ihtiyacı çok fazladır. Bu ihtiyacı telafi için atılacak en küçük adım kurtuluşa ve dirilişe doğru atılmış demektir. Bu anlamda toplumumuzun bundan mahrum olmasına göz yummak bizim için kara bir lekedir.

Edebiyat ve Hikmet Araştırmaları Mecmuası’nın Encümeni Edebîsi Nâmına Kâtip Edib Ahmet Hikmet (1 Temmuz, 2023/Ankara)

Hakkımızda

Yedi yıllık yayın hayatımızda edindiğimiz tecrübenin en son eseri olarak kurulan Edebiyat ve Hikmet Araştırmaları Dergisi kökü mazide olan medeniyet geleneğimizin diriliş soluğunu yansıtacaktır. Böylece ülkemize kazandıracağımız akide merkezli bir düşünce sistemini hayata geçirebilecek aynı zamanda insanımızın gönlünü fethedebileceğimizi düşünüyoruz. “Niyet hayr, akıbet hayr olsun” duasıyla…

2023

Edebiyat ve Hikmet Araştırmaları Dergisi

2021 - 2022

Sayfa Dergisi

2021

Âr Fanzin

2017 - 2019

Hangâh Dergisi

2015 - 2016

Genç Çağ Mecmuası

  Edebiyat ve Hikmet Araştırmaları Dergisi her yılın Aralık ve Haziran aylarında yayımlanır. Dergimize eserlerini gönderecek kalem sahiplerinin Aralık sayısı için en geç 20 Ağustos’a kadar, Haziran sayısı için ise en geç 20 Şubat’a kadar eserlerini edebiyatvehikmetdergisi@gmail.com adresine göndermiş olmaları gerekir.

  Telefon

  +90 541 399 95 00

  E-mail

  edebiyatvehikmetdergisi@gmail.com

  × Bize ulaşın